Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Zajęcia na KKZ i w Szkole Policealnej nr 6

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w Szkole Policealnej nr 6 odbywają się według harmonogramów...

Kształcenie Na Odległość

Zachęcamy do nauki zdalnej w domach i korzystania z materiałów oraz kursów...

Oferta pracy w CKZiU

Oferta pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie...

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w CKZiU

Od 12.03.2020 do 25.03.2020 funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Zapraszamy na "Dni otwarte CKZiU"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII Szkół Podstawowych oraz rodziców na Dni Otwarte BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 12...

Targi Szkolne "Zawodowiec"

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się Targi Szkolne "Zawodowiec"...

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU