Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

OBSZAR BUDOWLANY

OBSZAR BUDOWLANY

Kwalifikacje zaliczane do obszaru budowlanego oznaczane są literami BD.

CKP prowadzi kursy w następujących kwalifikacjach zawodowych w tym obszarze:

BD.04Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BD.21 - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych 
wyodrębnione w zawodach Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i Technik robót wykończeniowych w budownictwie

BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztory­sów 
Wyodrębnione w zawodzie Technik budownictwa

 

Szczegółowe opisy poszczególnych kwalifikacji można pobrać ponizej w postaci plików pdf

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU