Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY

Kwalifikacje zaliczane do obszaru elektryczno-elektronicznego oznaczane są literami EE. 

CKP prowadzi kursy w następujących kwalifikacjach zawodowych w tym obszarze:

EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 
EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
Wyodrębnione w zawodach ELEKTRYK i TECHNIK ELEKTRYK

EE.03 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 
EE.22 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Wyodrębnione w zawodach ELEKTRONIK i TECHNIK ELEKTRONIK

Szczegółowe opisy poszczególnych kwalifikacji można pobrać ponizej w postaci plików pdf:

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU