Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Każda osoba pełnoletnia może skorzystać z odpowiadających jej form kształcenia.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i wypełnienia deklaracji online 
- wypełniona deklaracja będzie czekać na Twój podpis w sekretariacie:

POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH - (więcej informacji o SPDD)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - (więcej informacji o KKZ)

ZAPISY ONLINE

 

OFERUJEMY NIEODPŁATNE KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:

1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)
B.5. Montaż systemów suchej zabudowy
B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.7.  Wykonywanie robót posadzkarsko -okładzinowych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

2. Monter sieci i instalacji sanitarnych (712616)
B.8.  Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

3. Betoniarz-zbrojarz (711401)
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

4. Murarz-tynkarz (711204)
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

5. Stolarz (752205)
A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

6. Technik technologii drewna (311922)
A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

7. Mechanik-monter maszyn i urządzeń (723310)
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

8. Operator obrabiarek skrawających (722307)
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

9. Ślusarz (722204)
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

10. Elektromechanik pojazdów samochodowych (741203)
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

11. Mechanik pojazdów samochodowych (723103)
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

12. Krawiec (753105)
A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

13. Fryzjer (514101)
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

14. Monter elektronik (742102)
E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

15. Elektryk (741103)
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
- Podstawa programowa ksztalcenia w zawodzie -

16. Ogrodnik (611303)
R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

17. Tapicer (753402)
A.10 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

18. Technik urządzeń sanitarnych (311209)
B.8.  Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

19. Technik budownictwa (311204)
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

20. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (325509)
B.21 montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.22 eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

21. Technik drogownictwa (311206)
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

22. Technik dróg i mostów kolejowych (311207)
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

23. Technik architektury krajobrazu (314202)
R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

24. Technik ekonomista (331403)
A.36. Prowadzenie rachunkowości
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

25. Technik rachunkowości (431103)
A.36. Prowadzenie rachunkowości
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

26. Technik administracji (334306)
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

27. Technik cyfrowych procesów graficznych (311911)
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
A.55. Drukowanie cyfrowe
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

28. Fototechnik (343103)
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

29. Technik mechanik (311504)
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

30. Technik pojazdów samochodowych (311513)
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

31. Technik technologii odzieży (311924) - tylko w ramach uzupełnienia A.12.
A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych
A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

32. Technik przemysłu mody (311941)
A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
A.74.Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

33. Technik usług fryzjerskich (514105)
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.23. Projektowanie fryzur 
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

34. Technik elektronik (311408)
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

35. Technik elektryk (311303)
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

36. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509)
Z.13 Zarządzanie w środowisku pracy
- Podstawa programowa kształcenia w zawodzie -

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO NASZEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU