Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie przy ul. Przechodniej 11/15 na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:
1. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)
2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2018/2019.
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 r. poz. 586).

1. W roku szkolnym 2018/2019 w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 12 prowadzony jest nabór do klas pierwszych w zawodach:

  • IA elektryk
  • IB operator obrabiarek skrawających
  • IC monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • ID monter sieci i instalacji sanitarnych

Rekrutacja odbywa się elektronicznie, na stronie – www.slaskie.edu.com.pl. Uczeń podporządkowuje się wynikom naboru elektronicznego.

Pełna treść dokumentu do pobrania poniżej jako załącznik w formacie PDF:

Zalaczniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon KRYTERIA REKRUTACJI BS-I 2018_2019.pdf621 KB

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU