Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowa praca, nowe inspiracje ...

Terminy Egzaminów

Terminy Egzaminów

Poniżej przedstawiamy informację o terminie egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie.

Informacja dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 :

B.05 – „Montaż systemów suchej zabudowy” – klasa II semestr III
 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w 2018 r.

Sesja 1: styczeń – luty 2018

CZĘŚĆ PISEMNA

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Nazwa kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina egzaminu

Nazwa kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina egzaminu

B.05

Montaż systemów suchej zabudowy

11.01.2018

 

 

10:00

 

B.05

Montaż systemów suchej zabudowy

22.01.2018

15:00

23.01.2018

09:00

15:00

Zalaczniki: 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU