Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowa praca, nowe inspiracje ...

Zajęcia dodatkowe

Nauczyciele CKP - nieodpłatnie prowadzą także w dniach wolnych wolnych od zajęć dydaktycznych zajęcia dodatkowe:
- wyrównawcze dla uczniów z różnicami programowymi, oraz zagrozonych nieklasyfikowaniem ze względu na absencję,
- zajęcia dla uczniów szczególnie zainteresowanych rozwojem zawodowym w wyranych branżach.

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć dodatkowych pokrywa się terminowo z zajęciami wyrównawczymi, a dodatkowo możliwe są ustalenia indywidualne z nauczycielem prowadzącym.

Zajęcia rozwijające

Uczniów zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności zawodowych zapraszamy na dodatkowe zajęcia rozwijające.

Zajęcia wyrównawcze

Do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych nadrobieniem zaległości, uzupełnieniem braków w umiejętnościach zawodowych.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU