Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Dlaczego warto uczyć się w Branżowej Szkole I Stopnia nr 12 w Częstochowie?

Dlaczego warto uczyć się w Branżowej Szkole I Stopnia nr 12 w Częstochowie?

Dlaczego warto uczyć się w Branżowej Szkole I Stopnia nr 12 w Częstochowie?

ODPOWIEDŹ JEST BARDZO PROSTA 

Jest to szkoła, która przygotowuje młodzież do sprawnego funkcjonowania i dostosowania się do rynku pracy oraz jego wymagań, elastycznego reagowania na zmieniające się warunki w branży zawodowej, otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej.
Na lokalnym rynku pracy jest olbrzymie zapotrzebowanie na fachowców w zawodach, w których Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 oferuje kształcenie: elektryk, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 - daje poczucie bezpieczeństwa, stwarza optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantuje dobre i skuteczne nauczanie na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU