Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

IV EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA”

IV EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA”

26 kwietnia 2019 roku odbyła się IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu "Młody Mistrz Budownictwa" skierowana do uczniów szkół województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie Technik Budownictwa. 
Do rywalizacji przystąpiło dwanaście szkół z województwa śląskiego:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu,
 • Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku ,
 • Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie,
 • Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
 • Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach,
 • Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach,
 • Zespół Szkół nr1 w Myszkowie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Technikum w Ornontowicach ,
 • Bytomski Ośrodek Edukacji w Bytomiu,
 • Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach,
 • Zespół Szkół Technicznych Technikum nr 12 im. Jana Pawła II w Częstochowie,
 • Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu.

Każda szkoła zgłosiła do konkursu jedną trzyosobową drużynę, która wykazała się znajomością wiedzy teoretycznej z zakresu budownictwa oraz umiejętnościami praktycznymi w obszarze ogólnobudowlanym .
          
Współzawodnictwo przebiegało równocześnie w dwóch częściach. 

W części projektowej, odbywającej się na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej gdzie jedna osoba z drużyny wykonała  zadanie projektowe składające się z zadania otwartego dotyczącego sporządzenia przedmiaru robót, zapotrzebowania materiałowego, wykazu niezbędnych narzędzi i sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej, a także harmonogramu robót wykonania termomodernizacji ścian, osadzenia parapetu oraz obróbki blacharskiej attyki (ogniowej) muru. 
Równocześnie na hali budowlanej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego toczyła się część praktyczna konkursu. Uczestnicy zmierzyli się z robotami budowlanymi związanymi z termomodernizacją ściany oraz ochroną przeciwogniową. 
W tych konkurencjach liczy  się nie tylko czas, ale i dokładność wykonania. Uczestnicy wykazują się profesjonalizmem, umiejętnościami, a co za tym idzie dużą wiedzą.
Zadania trwają 120 minut. Suma zdobytych punktów z zadań wyłoniła najlepszą szkołę budowlaną w województwie śląskim. 

W czasie, gdy zawodnicy rywalizowali ze sobą, ich opiekunowie uczestniczyli w zorganizowanym przez Wydział Budownictwa szkoleniu prowadzonym przez prelegenta wydziału na temat „Budownictwo z wykorzystaniem technologii  BIM”. 
Po zmaganiach konkursowych zawodnicy, opiekunowie oraz goście z firm współpracujących zostali zaproszeni na obiad.

Po poczęstunku wszyscy uczestniczyli w wykładzie prelegenta Wydziału Budownictwa pana Henryka Katowicza – Kowalewskiego na temat „SENSTER i inne myślące przedmioty – INTERAKTYWNA architektura sterowana cyfrowo”.            

Oczekując na wyniki konkursu uczestnicy oraz inne zainteresowane osoby uczestniczyły w pokazie szkoleniowym przeprowadzonym przez  Firmę Blachotrapez - współpracującą z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego               

Po zliczeniu punktów przez komisję konkursową zostali ogłoszeni zwycięscy. Laureatom konkursu wręczono statuetki, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. 

Nie tylko laureaci ale wszyscy zawodnicy i opiekunowie drużyn otrzymali ciekawe nagrody i dyplomy uczestnictwa. 

Nagrodzeni w tegorocznej IV edycji konkursu „Młody Mistrz Budownictwa” zostali:

I MIEJSCE
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO – TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU,
w składzie:
DANIEL  HAL
JAKUB KURDA
SZYMON OLSZOK

OPIKUN GRUPY: DANIEL ŁODZIŃSKI

 

II MIEJSCE
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU
w składzie:
SZYMON DRONSZCZYK
MICHAŁ PASZAK
TOMASZ ZIMOŃCZYK

OPIKUN GRUPY: ANIELA GRĘBOCKA

 

III MIEJSCE
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH
w składzie:
JAKUB KLOCZKOWSKI
WOJCIECH RURAŃSKI
BARTŁOMIEJ GAWLIK

OPIKUN GRUPY: MARCELI STEC


 
 

WYRÓŻNIENIE
Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
za najlepiej wykonaną część teoretyczną otrzymał MATEUSZ WIEWIÓRA z Zespołu Szkół budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

 

WYRÓŻNIENIE
Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego
za najlepiej wykonane zadanie praktyczne otrzymali: MATEUSZ ZANDER oraz RADOSŁAW JÓZIAK z Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku

 

Jeszcze raz dziękujemy Opiekunom za bardzo dobre przygotowanie uczestników.

Dziękujemy również Sponsorom za bezinteresowną pomoc w zakresie działań na rzecz czwartej  edycji Wojewódzkiego Konkursu „Młody Mistrz Budownictwa” za: przekazanie materiałów, środków pieniężnych, ufundowaniu nagród rzeczowych. 

Szczególne podziękowania należą się firmom Selena Tytan, Blachotrapez, H+H Polska, które współorganizowały tegoroczny konkurs. 
Podziękowania w formie statuetek, zostały wręczone wszystkim sponsorom oraz firmom, które wspierały nasz konkurs. 


 

Statuetkę „Przedsiębiorca Przyjazny Edukacji” dla firmy, H+H Polska” Sp. z o.o. odebrał Pan Rafał Malczyk - Doradca ds. Inwestycji i Projektów za: 

 • wyposażenie pracowni w materiały dydaktyczne oraz narzędzia,
 • ufundowanie materiałów , narzędzi oraz nagród rzeczowych na Wojewódzki Konkurs „Młody Mistrz Budownictwa”,
 • kreowanie wysokich standardów kształcenia zawodowego,
 • organizowanie szkoleń dla nauczycieli i uczniów,
 • promowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego na lokalnym rynku pracy.

Statuetka dla firmy Termo organika  została wręczona Panu Mariuszowi Sasak – Doradca techniczno-handlowy.

Statuetkę dla Firmy Blachotrapez odebrał Kierownik Działu Szkoleń Pan Marcin Dyda.

Statuetkę dla Firmy Kubala odebrał Pan Paweł Zemła - Przedstawiciel handlowy.

Serdeczne podziękowania i statuetkę otrzymały również: 

 • Śląska Okręgoa Izba Inżynierów Budownictwa - odebrał Pani Agata Modrzycka,
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – odebrała Pani Małgorzata Nawrocka – Tazbir,
 • Szkółka Drzewka, Krzewy i Byliny Ozdobne – odebrał Pan Sławomir Bednarczyk,
 • Wójt Gminy Kłomnice 

Dziękujemy, także mediom za relacjonowanie imprezy: TVP3 Katowice, Gazecie częstochowskiej oraz miejska.pl. Bardzo liczymy na wsparcie w kolejnych edycjach konkursu.

Dziękujamy za przybycie i przemowę Pani Naczelnik Wydziału Edukacji Magdalenie Dębskiej, Pani dr hab. prof. nadzw. Małgorzacie Ulewicz Prodziekan ds. Nauki Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej oraz Panu Piotrowi Krawczykowi Dyrektorowi Filii Częstochowiej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
 
Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom. 

   
 

Tym słodkim akcentem zapraszamy w przyszłym roku na kolejną edycję konkursu!!! 

Renata Caban

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU