Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Konkurs ekologiczny na prezentację multimedialną pt. „Chrońmy nasze środowisko, bądźmy EKO!”

Konkurs ekologiczny na prezentację multimedialną pt. „Chrońmy nasze środowisko, bądźmy EKO!”

Zapraszamy uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 do udziału w wewnątrzszkolnym konkursie ekologicznym na prezentację multimedialną pt. „Chrońmy nasze środowisko, bądźmy EKO!”.

Cele konkursu: 

  • upowszechnianie wiedzy związanej z ekologią
  • przybliżenie uczniom problematyki ochrony środowiska
  • kształtowanie świadomości ekologicznej 
  • propagowanie obchodów Dnia Ziemi 
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną 

Technika wykonania: prezentacja multimedialna (uczniowie mogą wykonywać prezentacje indywidualnie)

Prezentacje na konkurs należy zgłaszać do pań: Barbary Goli i Beaty Skrzypczyk do 12 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 kwietnia 2019 r.

Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nagradzane, publikowane i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.

Kryteria oceny prac konkursowych: 

  • samodzielność wykonania 
  • zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu 
  • poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji 
  • pomysłowość i sposób zastosowania technik komputerowych 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU