Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

W dniu 19 marca 2018 r. na Targach Szkolnych Zawodowiec został podpisany list intencyjny pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołem Szkół Technicznych oraz Urzędem Miasta. Porozumienie zakłada utworzenie dwóch klas, które będą łączyć ze sobą zawody blacharza dachowego, cieśli i dekarza. W ramach porozumienia Polskie Stowarzyszenie Dekarskie będzie organizować dla uczniów praktyki zawodowe, płatne staże i szkolenia specjalistyczne.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU