Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

SPRAWOZDANIE Z III EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA”

SPRAWOZDANIE Z III EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA”

Zwycięstwem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych z Lublińca zakończyła się III Edycja Wojewódzkiego Konkursu „Młody Mistrz Budownictwa” zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, przy współpracy z Wydziałem Budownictwa Politechniki Częstochowskiej i firmami H+H oraz Selena S.A. 

W dniu 25.04.2018 r. odbyła się III Edycja Wojewódzkiego Konkursu "Młody Mistrz Budownictwa" skierowana do uczniów szkół województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie Technik Budownictwa.   

Do rywalizacji stanęło piętnaście szkół z województwa śląskiego:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych z Lublińca
 • Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych  z Tarnowskich Gór 
 • Techniczne Zakłady Naukowe z Częstochowy
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane z Sosnowca
 • Zespół Szkól Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Chorzowa 
 • Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych z Gliwic
 • Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej z Żywca 
 • Zespół Szkół nr 1 z Kłobucka
 • Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich 
 • Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich z Bytomia
 • Bytomski Ośrodek Edukacji 
 • Zespół Szkół Budowlanych z Rybnika
 • Zespół Szkół nr 5 z Tych
 • Zespół Szkół Technicznych Technikum nr 12 im. Jana Pawła II z Częstochowy
 • Zespół Szkół nr 1 z Myszkowa

Każda placówka mogła zgłosić do konkursu jedną trzyosobową drużynę, która musiała wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu budownictwa oraz umiejętnościami praktycznymi w obszarze murarskim. Konkurs był podzielony na dwie części: część pisemną składającego się z zadań otwartych i zadania praktycznego polegającego na wykonaniu przez dwuosobowy zespół montażu okna w ościeżach według załączonej dokumentacji. Suma zdobytych punktów z części pisemnej oraz praktycznej wyłoniła najlepszą szkołę budowlaną w województwie śląskim.

Nasi goście, uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Częstochowie, jak i zawodnicy mieli, także okazję uczestniczyć w pokazie szkoleniowym prowadzonym w zakresie wykonywania pokryć dachowych przez firmę Blachotrapez oraz wysłuchać wykładu: „Helioenergetyka w architekturze – energetyczna transformacja obiektów historycznych i zabytkowych”, poprowadzonego przez mgr inż. arch. Henryk Katowicza–Kowalewskego. Dla opiekunów uczniów, było zorganizowane na Wydziale Budownictwa szkolenie przez firmę Intersoft w zakresie obsługi programu ArCADia.

Podczas uroczystości wręczone zostały statuetki dla zwycięskich szkół, dyplomy i nagrody laureatom konkursu. Za najlepsze wyniki nagrodzeni zostali:

Zespół Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych z Lublińca w składzie: 
Patryk Woroniak
Patryk Kompała
Kamil Strzyż

za zajęcie I miejsca

Zespół Szkół Budowlanych z Rybnika w składzie: 
Michał Paszak 
Szymon Dronszczyk
Daniel Liszowska

za zajęcie II miejsca

Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich z Bytomia w składzie:
Agnieszka Ukuś
Paweł Kamela
Mateusz Wójtowicz

za zajęcie III miejsca

Wyróżnienie Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej za najlepiej wykonane zadanie projektowe otrzymał Grzegorz Bednarek z Technicznych Zakładów Naukowych z Częstochowy.

Wyróżnienie Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego za najlepiej wykonane zadanie praktyczne zdobyli Dominik Górny oraz Mateusz Piwowarczyk z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych z Żywca.

Wszyscy zawodnicy otrzymali ciekawe nagrody!
Jeszcze raz dziękujemy opiekunom za bardzo dobre przygotowanie uczestników. 

Nasz konkurs cieszy się rosnącą popularnością w środowisku kształcenia zawodowego, branży budowlanej, całego woj. śląskiego. Znajduje uznanie w oczach przedstawicieli rynku pracy oraz firm produkcyjnych. W tym roku konkurs organizowały z nami tak znane marki, jak H + H - (drugi co do wielkości producent betonu komórkowego w Europie) czy SELENA S.A. - (jeden z trzech największych na świecie producentów piany poliuretanowej). Ponadto wiele innych firm, z rynku lokalnego i ogólnopolskiego, od długiego czasu, wspierało nas w przygotowaniach do konkursu.
Swój udział miały również branżowe organizacje i stowarzyszenia. W tym roku było to: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Dziękujemy wszystkim za bezinteresowną pomoc w zakresie działań na rzecz Wojewódzkiego Konkursu „Młody Mistrz Budownictwa” za: przekazanie materiałów, środków pieniężnych, ufundowanie nagród rzeczowych. 

Szczególne podziękowania należą się firmom współorganizującym tę imprezę, firmie H+H i firmie SELENA S.A., która otrzymała wyróżnienie Przedsiębiorcy Przyjaznego Edukacji
Nagrodę odebrał menadżer ds. szkoleń p. Robert Rodzik.

Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom. 

I tym słodkim akcentem kończymy kolejną edycję konkursu.

Zapraszamy w przyszłym roku!!! 

Marlena Kalinowska

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU