Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Warsztaty budowlane

Warsztaty budowlane

W kwietniu i maju uczniowie klas drugiej i trzeciej z TZN oraz trzeciej z ZST, odbywający praktykę w Centrum, pod opieką nauczycieli branży budowlanej, uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Wydział Budownictwa PCz.

Warsztaty dotyczyły takich zagadnień jak :

  • Badanie mieszanki betonowej i betonu
  • Jak ugotować wirtualne jajko?
  • Warsztaty z obsługi programu AutoCad 
  • Wykorzystanie programu Archicad doprojektowania architektoniczno-budowlanego
  • Poszukiwanie i badanie prętów zbrojeniowych w istniejącej konstrukcji budowlanej
  • Bonika w technice i konstrukcjach budowlanych, fikcja czy fakty
  • Podstawowe badania nawierzchni drogowych
  • Modele konstrukcji budowlanych BIM.

Podczas warsztatów uczniowie poznawali zasady cyfryzacji modelowania obiektów budowlanych w oparciu o programy praktyczne w środowisku BIM. Zostały im przedstawione zasady wymiany ciepła w ścianie budynku, pomiary parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni drogowych. Uczniowie posługiwali się skanerem w celu wykrywania i określania wielkości prętów zbrojeniowych w istniejących konstrukcjach betonowych. W Laboratorium Materiałów Budowlanych przeprowadzili badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, po czym określili jego klasę wytrzymałościową. Poznali przykłady wykorzystywania Boniki w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich. Mieli możliwość wykonania prostych rysunków architektonicznych i budowlanych w programach graficznych.

            

Uczniowie byli zadowoleni ze zdobytej wiedzy i usatysfakcjonowani efektami własnej pracy.

Marlena Kalinowska

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU