Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Wycieczka do firmy H+H

Wycieczka do firmy H+H

Dnia 3 października 2018 r. uczniowie klasy II i III technik budownictwa z ZST uczestniczyli w wycieczce do zakładu firmy H+H Polska znajdującego się w Gorzkowicach. Wycieczkę zorganizowali nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne z budownictwa w CKZiU.
Podczas wycieczki uczniowie zapoznali się z technologią wytwarzania bloczków z betonu komórkowego.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU