Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12 z sukcesem zakończyli egzaminy zawodowe w sesji letniej 2019.
W sesji czerwiec – lipiec 2019 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpili uczniowie klas:
III bo w kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek  ze zdawalnością 90%,
III cb w kwalifikacji B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych ze zdawalnością 90%.
Dla naszych absolwentów  był to ostatni egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.                                  
Po ukończeniu szkoły wszyscy, którzy zdali wymagane  kwalifikacje, otrzymali dyplomy z tytułem Operatora obrabiarek skrawających oraz Montera zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie.
Wszystkim wychowankom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU