Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

W dniu 09.05.2019 r. (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów  Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12 w Częstochowie. Miejsce zebrania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Przechodniej 11/15 w Częstochowie: 

  • Klasa I - sala nr 13; 
  • Klasa II - sala nr 30;
  • Klasa III – sala nr 6B.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych odbędą się w sali nr 11A – AULA o godz. 16.00

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU