Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Elektryk

Elektryk

 

1. Charakterystyka zawodu

Bez energii elektrycznej nie sposób wyobrazić sobie współczesnego życia, dlatego ELEKTRYK stał się zawodem strategicznym i jest niezbędny na rynku pracy. Wiąże się to z godnym wynagrodzeniem za fachową pracę i dużym zapotrzebowaniem na ten zawód zarówno w kraju jak i za granicą. Jest to zawód doskonalący umiejętność logicznego myślenia i otwierający wiele możliwości i kierunków rozwoju.
Elektrycy pracują często na odpowiedzialnych stanowiskach: monterskich, utrzymania ruchu i konserwacji, dozoru i kontroli... a wraz z nabywaniem doświadczenia mogą podejmować prace związane z konfigurowaniem i projektowaniem całych systemów energetycznych.
Elektrycy znajdują zatrudnienie w firmach instalatorskich, lub podejmują samodzielną działalność gospodarczą i stają się właścicielami prosperujących firm pełniących ważną rolę w gospodarce regionu a nawet kraju.
Energia elektryczna staje się z każdym rokiem bardziej niezbędna, urządzenia są coraz nowocześniejsze i wymagające fachowej obsługi, dlatego zawodowi elektrycy stają się coraz bardziej poszukiwanymi pracownikami a tym samym są dobrze opłacanymi i szanowanymi specjalistami.
 
 

2. Umiejętności

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie elektryk będziesz przygotowany do wykonywania takich zadań zawodowych jak:

 • wyznaczanie i przygotowanie tras kablowych instalacji elektrycznych zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej czy przemysłowych halach produkcyjnych;
 • wykonywanie instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielnic elektrycznych oraz wykonywanie pomiarów kontrolnych i sprawdzających;
 • montowanie i łączenie okablowania, aparatów elektrycznych oraz odbiorników energii elektrycznej;
 • podłączanie i uruchamianie urządzeń grzejnych, oświetleniowych, transformatorów oraz napędów elektrycznych;
 • czytanie schematów elektrycznych i wykonywania rysunków niezbędnych w pracy elektryka z użyciem narzędzi klasycznych i komputerowych;
 • konfigurowania i programowania stosowanych dziś aparatów i urządzeń elektrycznych;
 • bedziesz gotowy do dalszego rozwoju zawodowego zarówno w kierunku rozwijania samodzielnej działalności, jak też specjalizacji w wybranych dziedzinach.
Zajęcia prowadzone są w normalnych warunkach rzeczywistych pracy elektryka przy wykonywaniu zawodowych zadań i zleceń (wykonywanie instalacji elektrycznych w obiektach, konserwacje i naprawy maszyn elektrycznych), a także w pracowniach branżowych oraz laboratoriach, gdzie doskonalone są umiejętności praktyczne a ćwiczenia i doświadczenia przyspieszają zrozumienie zachodzących zjawisk i ułatwiają naukę.
Wykształcona i doświadczona kadra nauczycielska zapewnia wysoki poziom oraz służy wszelką pomocą. Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał między innymi: zaprojektować proste układy elektryczne, wykonać instalacje elektryczne , zainstalować i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne  dokonywać napraw urządzeń , posłużyć się komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy.
 
 

3. Predyspozycje

 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Wytrzymałość fizyczna
 • Podzielność i koncentracja uwagi
 • Spostrzegawczość
 • Zainteresowania techniczne
 • Zdolności manualne

 

4. Możliwości zatrudnienia

Elektryk może znaleźć zatrudnienie:
 • w zakladach energetycznych i u dystrybutorów energii elektrycznej
 • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei, na budowach,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, może także prowadzić samodzielną działalność usługową,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne),
 • na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji i obsłudze urządzeń i sieci elektrycznych, elektryków dyżurnych,  w  zakładach pracy o średniej, małej wielkości oraz w dużych zakładach przemysłowych.
Dominujący w naszym regionie dostawca energii TAURON przewiduje  potrzebę zatrudnienia w zawodzie na poziomie 5000 nowych pracowników. Potrzeby są tak duże, że firma objęła swoim patronatem nasze klasy kształcące w zawodzie elektryka.
 
 

5. Współpraca z zakładami i firmami

Celem kształcenia zawodowego – branżowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Aby dobrze przygotować przyszłych  pracowników do rzeczywistych  warunków pracy współpracujemy z takimi partnerami jak:
 
          
        
      

6. Dodatkowe uprawnienia  do uzyskania w trakcie nauki

W czasie trwania nauki uczeń będzie miał możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień SEP do 1 KV oraz kwalifikacji w zawodzie spawacza. Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał odpowiedni poziom wiedzy ogólnej oraz wiadomości i umiejętności ogólnozawodowe  i specjalistyczne.
 
 

7. Możliwość kontynuacji nauki

 Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugie kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

W Europie coraz popularniejszy jest zawodowy model kształcenia, gdzie uczeń najpierw zdobywa zawód, niekiedy podejmuje pracę, a następnie pracując, uczy się zgodnie z potrzebami rynku, zdobywając jednocześnie doświadczenie praktyczne.
W naszej szkole chcemy promować podobny model kształcenia. Uczniowie w naszej szkole zawodowej są doskonale kształceni pod względem praktycznym, a po ukończeniu szkoły zawodowej mogą rozpocząć pracę i/lub  zdobywać wykształcenie średnie otwierające dalszą drogę rozwoju. Mogą także doskonalić się kończąc dodatkowe kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ).
 

8. Galeria

            

            

 

Regulamin rekrutacji do pobrania

Podstawa programowa dla zawodu

Strona naboru elektronicznego

Informator filmowy CKZiU

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU