Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających

Regulamin rekrutacji do pobrania

Podstawa programowa dla zawodu

==> ZAPRASZAMY NA STRONĘ NABORU ELEKTRONICZNEGO <==

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Praca operatora obrabiarek skrawających wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo (CNC), jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.

Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). Działalność zawodowa obejmuje między innymi: przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy), ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek, obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera, programowanie obrabiarek, wykonywanie i czytanie rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

Zawód operatora jest szerokoprofilowy, łączący umiejętności: tokarza, frezera, szlifierza a przede wszystkim operatora obrabiarek skrawających numerycznie. W czasie nauki uczeń pozna różne techniki obróbki materiałów zarówno na maszynach konwencjonalnych jak  i numerycznych.  Zapozna się z zasadami czytania i rysowania rysunków metodą CAD. Pozna budowę współczesnych maszyn i urządzeń do obróbki skrawaniem.

Zajęcia praktyczne realizowane będą w naszej placówce (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie), oraz w zaprzyjaźnionych z Centrum, wiodących na naszym rynku pracy zakładach produkcyjnych (np. Automex).

W czasie trwania nauki uczeń będzie miał możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w zawodzie spawacza. Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał odpowiedni poziom wiedzy ogólnej oraz wiadomości i umiejętności ogólnozawodowe  i specjalistyczne.

Zawód operatora obrabiarek skrawających to zawód bardzo poszukiwany na współczesnym rynku pracy. Pracownicy z tym zawodem oraz takimi kwalifikacjami poszukiwani są przez wielu pracodawców w naszym regionie jak i kraju.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszym absolwentom do zawodu Technika Mechanika poprzez kursy kwalifikacyjne, które są organizowane w naszej placówce.

 

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA INFORMATORA FILMOWEGO CKZiU

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU